Quicksand "s/t" - Revelation Records #18

Quicksand
   s/t : 7"
   1990
   --------------
	1st press : 5000 black vinyl
		  1000 white vinyl
  1/02 Press: 300 yellow vinyl
	2011 Press: 1103 blue vinyl
	   	   300 black vinyl
    2012 press :  479 green vinyl
	   	   1,097 red vinyl
	2015 press : red vinyl
2020 press: 775 Opaque Turquoise